דירוג האשראי החדש של בנק ישראל

דירוג האשראי החדש של בנק ישראל

למעשה, עד לאחרונה, בכל פעם שנזקקנו להלוואה, היו צריכים גורמים חוץ בנקאיים להסתמך אך ורק על הצהרותינו האישיות על מנת לבחון את יכולת ההחזר שלנו. הגורם היחיד שאצלו מרוכז כל המידע על מצבנו הכלכלי, הכנסותינו, עתודות ובטוחות פיננסיות, הלוואות קודמות והאופן בו עמדנו בהחזרים בעבר, היה הבנק שלנו. כך נוצר מצב שבמסגרתו לא הייתה כל אפשרות לספקי האשראי השונים לדעת האם ההלוואה תוחזר, ובנקים, חברות סלולר, מוכרי נכסי נדל"ן וגורמים נוספים היו ניגשים לכל סיטואציה בחשש גדול.

על מנת לכסות את עצמם מפני הפסדים אפשריים, העלו הגופים השונים את הריבית באופן משמעותי – ולווים רבים נאלצו לשלם ריבית המהווה למעשה מעין ביטוח מפני אי החזר. על מנת למנוע מצב זה בו נאלצים הגורמים המלווים לגשש באפלה ולגבות ריביות לא אטרקטיביות – המקשות על התנהלותן הפיננסית ומונעת מלווים בעלי יכולת החזר ליהנות מתנאי הלוואה נוחים יותר – הוחלט להחיל בישראל מאגר נתוני אשראי ולהנהיג, בדומה למצב בארה"ב, דירוג אשראי אישי.

דירוג האשראי החדש של בנק ישראל

מהו דירוג אשראי?

בארה"ב פועלות סוכנויות דירוג המפוקחות על ידי הממשלה. מטרתן היא לעדכן את נתוניהם הכלכליים של לקוחות שונים ולאסוף מידע המאפשר ליצור דירוג של יכולת ההחזר של לווה כזה או אחר. המידע נאסף מהבנקים, מחברות האשראי, קרנות שונות ומוסדות אחרים ומאפשר ליצור תיק עקבי שניתן לעדכן בכל עת.

מידע זה נבחן היטב על ידי מומחים פיננסיים ומתוכו נגזרת יכולת ההחזר של הלווה. אותו ציון כמותי הנגזר מן המידע הוא דירוג האשראי של הלווה. דירוג האשראי אינו סטטי ומשתנה באופן תדיר. בכל פעם שבה נבקש הלוואה, משכנתא, כרטיס אשראי נוסף, הרחבת מסגרת או כל מכשיר פיננסי אחר התלוי ביכולת ההחזר שלנו, ייבחן ציון זה מחדש לאור מצבנו הכלכלי העדכני ויאפשר למוסדות הפיננסיים לבחון את בקשתך לאורו. אלגוריתם מתמטי מתקדם, אוסף את כלל הנתונים הפיננסיים אודותיך ומשקלל אותם לכדי ציון כמותי אשר בסופו של דבר ייקבע האם נזכה לאמונם של הגורמים המלווים השונים ונוכל לתכנן את מצבנו הפיננסי כראות עינינו.

על פי אילו קריטריונים נקבע דירוג האשראי?

חברות הדירוג בוחנות את האופן שבו נעשה שימוש באשראי. לשם כך, נאסף מידע ממגוון גורמים שונים.

  • רשות בתי המשפט
  • חברות האשראי
  • בנקים
  • רשות האכיפה והגבייה
  • בנק ישראל

 כך למשל ייבחן כמה אשראי פנוי יש במסגרת, האם ישנם חובות נגררים, מהי היסטוריית התשלומים וההחזרים שלנו, כמה בקשות לשינויים בתנאי האשראי הוגשו בשנים האחרונות וכמובן, האם ישנם גורמי סיכון שונים כמו חריגות תכופות מהמסגרת, צ'קים שחזרו, חובות שלא הוסדרו, הליכי פשיטת רגל ומאפיינים רבים אחרים. בישראל, נכנסות אל שוק חברות הדירוג הנמצא כעת בחיתוליו גם חברות פיננסיות ותיקות אשר חלקן נסחרות בבורסה. חברות אלו אשר מדרגות חברות מסחריות ואוספות נתונים על מצבן העסקי והפיננסי, ייכנסו כעת גם אל המגזר הפרטי וישמשו על מנת לקבוע דירוגי אשראי של לווים פוטנציאליים

הידעת?

ניתן לשפר ולהעלות את דירוג האשראי שלך בכמה צעדים 

מלאו פרטים וקבלו ייעוץ ממומחה בדירוג אשראי

שוויון הזדמנויות ניטרלי

רבים בישראל חוששים כי החלת דירוג האשראי כפי שנהוג בארה"ב עשויה לפגוע בראש ובראשונה בשכבות מוחלשות בישראל. עם זאת, כדאי לזכור כי ישנה מוטיבציה נוספת העומדת בבסיסו של דירוג האשראי שמנהיג בנק ישראל. מטרת הדירוג היא לבנות מדד כמותי ואובייקטיבי המבוסס על נתונים בלבד. הדבר יאפשר לקבל החלטה על מתן הלוואה או כל מוצר פיננסי אחר למבקשים על סמך האופן בו הם מנהלים את חשבונותיהם ומסדירים את חובותיהם בלבד.

כתוצאה מכך, כל קריטריון אתני, דמוגרפי, מגדרי או אפילו כלכלי וסוציו-אקונומי, יוסרו מהמשוואה ויספקו הזדמנות שווה לכל לווה אשר מנהל את חשבונותיו באופן אחראי ומוסרי לקבל הלוואות, אשראי ומסגרות נרחבות.

כיצד ביכולתי לשפר את דירוג האשראי שלי?

כדי להבטיח כי תמיד יעמדו לרשותנו כל ההזדמנויות שהמוסדות הפיננסיים השונים יכולים להציע לנו, ישנן מספר נקודות שכדאי לזכור בכל הקשור לשמירה על דירוג אשראי גבוה.

בדרך כלל – עדיף להגדיל את מסגרת האשראי

אמנם רבים מאיתנו נוטים להסס זאת ומעדיפים לא להעמיק את המינוס, אך חשוב לזכור כי חריגות תכופות מהמסגרת עשויות לפגוע משמעותית בדירוג האשראי. לכן, מוטב להתנהל עם מסגרת אשראי גבוהה שתאפשר לנו טווח משחק רחב.

הימנעות מגורמים שליליים ככל הניתן

בשקלול הציון, הנתונים השליליים משפיעים על הדירוג שלך הרבה יותר מאשר נתונים חיוביים. לכן, חשוב מאוד שנימנע ככל שהמציאות מאפשרת ממצב בו יימסר צ'ק ללא כיסוי, יחולו חריגות מהמסגרת, יוחמצו החזרי הלוואה או כל התנהלות בעייתית אחרת שעשויה לפגום משמעותית בדירוג האשראי באופן קריטי, אפילו כאשר מדובר באירוע חד פעמי בלבד.

רכישת כלים להתנהלות כלכלית נבונה

הדרך הטובה ביותר להימנע מאירועים שיפגעו בדירוג האשראי שלך, הוא להתנהל בחיים השוטפים באופן שימנע זאת מלכתחילה. ככל שנאסוף נתונים חיוביים יותר ויותר במהלך ניהול חשבוננו, כך נוכל להעלות את דירוג האשראי ולשמור עליו גבוה. כדי לרכוש כלים מתקדמים שיאפשרו לך להתנהל בתבונה בחשבונך, מומלץ לפנות ליועץ פיננסי מקצועי ומנוסה שיסייע לך לנהל את מצבך הכספי השוטף, לקבל החלטות נבונות ולבנות תמיד עתודות ליום סגריר.

דילוג לתוכן