תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר https://eco-nomic.co.il/ (להלן: "האתר"). האתר מתוחזק ומופעל על ידי חברת קרנפון מדיה בע"מ ח.פ 516341476  (להלן:" החברה"), בכתובת: יצחק שדה 1 רעננה 

השימוש באתר המהווה לוח פרסומי ופלטפורמה בלבד השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

שימוש, כניסה, התחברות לאתר וקבלת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שקיבלת מהאתר.

 

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, הנך מצהיר כי גילך הינו 16 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

האתר כולל מידע שיווקי יתכנו שגיאות או אי דיוקים במידע המוצג.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שהועלה לאתר.

האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

האתר מאפשר למשתמשים להגיב לתכנים המופיעים בו, האתר לא יישא בכל נזק כתוצאה משימוש במידע המוצג בו לרבות בתגובות, לרבות נזק כספי, נזק נפשי, נזק רפואי, הוצאות או כל נזק אחר.

האתר לא בודק את המשתמשים ודיווחיהם, ואיננו נושאים באחריותם לפרסומים. יחד עם את, האתר עושה מאמצים לנטר ולבדוק איכות הפרסומים, ויהא רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר תגובות ו/או לקצר אותן. כמו כן, האתר רשאי למנוע ממך לפרסם תכנים נוספים באתר.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי למפעילה.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, התכנים, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע לרבות הכתבות הפרסומיות באתר והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

 אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

אין לעשות בתוכן האתר אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים

 המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

 המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל תוכן משתמש שיופיע באתר את שמה, את הלוגו שלה ו/או או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

 

דילוג לתוכן